Το σύνολο του περιεχομένου του site www.choulis.gr συμπεριλαμβανομένων, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων καθώς και η πνευματική ιδοκτησία τριτων που έχει παραχωρηθεί νομίμως προς χρήση στο δικτυακό ιστότοπο www.choulis.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Επίσης

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση», μετάφραση τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ιστοσελίδα www.choulis.gr χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής  ιδιοκτησίας.

Τα διακριτικά σήματα ,λογότυπα και διακριτικα γνωρίσματα που περιεχονται στο site

www.choulis.gr αποτελουν περιουσιακο στοιχειο του κατασήματος.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονική σελίδα www.choulis.gr  και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανήκει  στην δικη τους ευθύνη.